Psychotherapiepraktijk Atalanta is een groepspraktijk waar meerdere psychotherapeuten met hun eigen deskundigheid aan verbonden zijn.

Wij vinden elkaar in een gedeelde ambitie, om ons werk te verdiepen met meer deskundigheid en plezier. Ook werken wij samen met andere hulpverleners en verwijzers in Amsterdam om onze kwaliteit te waarborgen.

Bij ons kunnen volwassenen terecht met uiteenlopende vragen voor psychotherapie. Wij bieden op een professionele en creatieve wijze diverse behandelmogelijkheden aan. Voor mensen bij wie praten niet altijd voldoende is kunnen we ook non-verbale technieken inzetten.
In onze visie gaan we uit van een sterk zelfherstellend vermogen van mensen en gaan we samen op zoek naar hoe iemand zijn capaciteiten kan gebruiken om te komen tot verandering.
Wij bieden individuele therapie maar ook kunt u samen met uw partner in therapie of deelnemen aan groepstherapie.

Psychotherapie

U kunt bij ons terecht voor verschillende vormen van psychotherapie.

Groepstherapie:

Groepstherapie is therapie in groepsverband van ongeveer 8 deelnemers

Partnerrelatietherapie

Kenmerkend voor deze vorm van therapie is dat partners samen in therapie zijn.

Trainingen

Wij geven verschillende trainingen. Houd onze website in de gaten