Onze werkwijze

Wij verzorgen een breed psychotherapie aanbod dat zich uitstrekt van klachtgerichte behandelingen tot persoonsgerichte psychotherapie. Naast gesprekstherapie wordt er ook gebruik gemaakt van specifieke therapievormen en -technieken, als EFT, psychodrama en EMDR.


Om in aanmerking te komen voor behandeling is een verwijsbrief nodig van de huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts. Na aanmelding vindt er op korte termijn een eerste intakegesprek plaats.De intakeprocedure bestaat uit twee intakegesprekken en een adviesgesprek. In de intakegesprekken probeert de therapeut een completer beeld te krijgen van de moeilijkheden, de persoonlijke geschiedenis, de mogelijkheden, motivatie en doel van de behandeling. Vervolgens doet de therapeut in het adviesgesprek een behandelvoorstel. In overleg met u zal een therapievorm en behandeldoel gekozen worden.

De behandeling zelf bestaat uit wekelijkse of tweewekelijkse therapiegesprekken van 45 minuten. In het geval van relatie- of gezinsgesprekken kan de frequentie lager liggen.

Hoe lang duurt psychotherapie?
De duur van de behandeling varieert. De psychotherapeute zal na de intakeprocedure met u bespreken hoe lang de therapie vermoedelijk zal gaan duren. In het algemeen varieert de duur van de behandeling van een half jaar tot enkele jaren. 

atalanta psychotherapie praktijk
Joh. Verhulststraat 96 (1 hoog)
1071 NK Amsterdam

atalanta psychotherapie praktijk
Joh. Verhulststraat 96 (1 hoog)
1071 NK Amsterdam