Aanmelding en intake

Wij vragen u om u via de mail of via de button op de website aan te melden. Hiervoor heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig die u kunt uploaden. Wij nemen dan binnen 3 werkdagen contact met u op. In het eerste contact wordt bekeken of we een intakegesprek kunnen inplannen. Meestal is er een tweede of derde intakegesprek nodig. Na de intakegesprekken volgt een adviesgesprek. In dit gesprek wordt besproken of een behandeling bij Praktijk Atalanta passend is, wordt het behandelplan besproken en krijgt u uitleg over het te volgen traject. Het kan ook zijn dat een behandeling elders meer passend is en dan zullen we samen met u naar de mogelijkheden kijken. Wij maken tijdens de intakefase gebruik van verschillende vragenlijsten die wij vragen online in te vullen. Gedurende de behandeling vinden er regelmatig evaluaties plaats om het traject zo nodig bij te stellen.

Afronding van de behandeling gebeurt in overleg met elkaar. 

Psychotherapie

U kunt bij ons terecht voor verschillende vormen van psychotherapie.

Groepstherapie:

Groepstherapie is therapie in groepsverband van ongeveer 8 deelnemers

Partnerrelatietherapie

Kenmerkend voor deze vorm van therapie is dat partners samen in therapie zijn.

Trainingen

Wij geven verschillende trainingen.
Houd onze website in de gaten.