Anke Bakker

Anke is een ervaren psychotherapeut, die bekend staat om haar betrokken en persoonlijke houding in haar werk. Haar stijl kenmerkt zich door goed aan te sluiten bij de cliënt en samen op zoek gaat naar de methoden, die de cliënt helpt om weer in contact te komen met de eigen kracht om zijn of haar problemen op te lossen.
Anke heeft op diverse plekken in de Gezondheidszorg gewerkt, o.a. bij de GG&GD in Amsterdam en een Psychiatrisch Ziekenhuis. In al deze jaren was er een focus op het werken met cliënten en hun belangrijke naasten en hun leefomgeving(o.a. door relatie- en gezinstherapie ). Daaruit vloeide ook een persoonlijke betrokkenheid, die zich vertaalde in het werken met vrouwenproblematiek, het werken met ernstige( seksuele) trauma’s, verlieservaringen( o.a. fertiliteit), rouw, losmaking van ouderlijk gezin en het ontwikkelen van een eigen autonomie en identiteit.
Geleidelijk kwam in het werk meer de aandacht voor de ontwikkeling van gezonde kanten van cliënten, de talenten, de capaciteiten, die mensen zelf hebben om een beter evenwicht te creëren. Het volgen van een Seksuologie opleiding en Oplossingsgerichte Opleiding.
Anke is klinisch psycholoog-psychotherapeut en relatie-en gezinstherapeut
( o.a. EFT). Haar opleiding tot psychotherapeut had als aandachtsgebied psychodynamische psychotherapie en systeemtherapie (RINO Utrecht) en heeft ervaring in het werken met seksuele problematiek en oplossingsgerichte technieken en EMDR.
Methoden: relatie- en gezinstherapie (o.a. EFT), EMDR ,oplossingsgericht werken, coaching, mindfulness

Registraties en lidmaatschappen:
Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP),
Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)
Vereniging EMDR Nederland (VEN).

AGB code persoonlijk: 94002425
AGB code praktijk: 94055292
BIG-registratie psychotherapie: 59046593116
BIG-registratie GZ: 39046593125
KvK nummer: 34361506

Een link naar het kwaliteitsstatuut van Anke Bakker vindt u hier.

 

Privacy statement

Psychotherapie

U kunt bij ons terecht voor verschillende vormen van psychotherapie.

Groepstherapie:

Groepstherapie is therapie in groepsverband van ongeveer 8 deelnemers

Partnerrelatietherapie

Kenmerkend voor deze vorm van therapie is dat partners samen in therapie zijn.

Coaching

Wij geven coaching op basis van onze psychotherapie kwaliteiten.

Trainingen

Wij geven verschillende trainingen houd onze website in de gaten

Inschrijven Corine

Op dit moment is er alleen plek voor coaching en relatietherapie echter geen plek voor psychotherapie.

Voor andere psychotherapeuten zie: www.lvvp.info of www.schematherapie.nl/register. Ook kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling.

Inschrijven bij Anja

Op dit moment is er geen plek voor psychotherapie. Er is een stop op mijn wachtlijst. 

Voor het zoeken van een andere therapeut zie o.a:  www.lvvp.info of www.schematherapie.nl/register.
Ook kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling.
Er komt regelmatig plek vrij in één van de psychotherapiegroepen, voor informatie kunt u contact opnemen met Anja van Leeuwen

Inschrijven bij Anke

Helaas kan ik voorlopig geen nieuwe mensen meer aannemen of op de wachtlijst plaatsen.

Voor het zoeken van een andere therapeut zie o.a:  www.lvvp.info of www.schematherapie.nl/register.
Ook kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling.