Cognitieve gedragstherapie

De cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat gedachten, gevoelens en gedrag op een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn. Iemands gedachten beïnvloeden zijn of haar gevoelens en gedrag. Negatieve gevoelens zoals "ik ben niks waard" of "ik kan dat toch niet" kunnen psychische problemen veroorzaken of versterken. De therapie richt zich op het beïnvloeden en veranderen van onjuiste of irreële denkbeelden die de cliënt over zichzelf of anderen heeft. Waardoor de gevoelstoestand van de cliënt in gunstige zin kan veranderen. 

atalanta psychotherapie praktijk
Joh. Verhulststraat 96 (1 hoog)
1071 NK Amsterdam

atalanta psychotherapie praktijk
Joh. Verhulststraat 96 (1 hoog)
1071 NK Amsterdam