In september start er weer een schemagroep, er zijn nog enkele plekken vrij voor mannelijke groepsleden.

“Wanneer u steeds in dezelfde patronen vervalt”

Wanneer in de kindertijd onvoldoende tegemoet is gekomen aan basisbehoeften, kunnen zich hardnekkige overlevingsmodi ontwikkelen. Op de lange termijn leidt dit tot het steeds weer niet herkennen en vervullen van uw eigen behoeften. Schematherapie in een groep biedt een gezonde en corrigerende ervaring en een veilige oefenruimte om alledaagse interpersoonlijke thema’s te onderzoeken en te veranderen.

Werkwijze in de therapiegroep

De therapie richt zich op het veranderen van schema’s en overlevingsstrategieën die in het verleden zijn ontstaan. Het groepsprogramma bestaat uit een gestructureerd deel waar cognitieve/gedragsmatige opdrachten gecombineerd worden met imaginaties, rollenspelen en andere ervaringsgerichte oefeningen.
En een deel uit gesprekstherapie, daarin is er geen vast of voorgeschreven gespreksonderwerp. De groepsleden brengen in wat hen op dat moment bezighoudt in hun dagelijkse leven en ook wat men aan elkaar ervaart in de groep. Van medegroepsleden en therapeuten krijgen zij reflectie, herkenning, feedback en steun. In de groep worden patronen en schema’s geactualiseerd en zichtbaar gemaakt. Hierdoor kunnen nieuwe inzichten worden opgedaan, gevoelens worden geuit en worden patronen toegankelijk voor verandering. Groepsleden worden uitgenodigd om nieuw gedrag te experimenteren en te toetsen in de groep.

Wat is het effect?

U leert meer contact te maken met uw kwetsbare kant. U leert uw eigen behoeften herkennen en een gezond volwassen perspectief te creëren.

Iets voor u?

Hebt u patronen waar u geen vat op krijgt? En zorgt dit er voor dat u steeds opnieuw niet goed voor uzelf zorgt of problemen met anderen ervaart? In deze groep leert u deze patronen te doorbreken.

Praktisch

  • Wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur
  • Maximaal 9 deelnemers
  • 25 bijeenkomsten
  • Door 2 schematherapeuten

Meer info