Klachten

Indien u een klacht heeft over uw behandeling en/of behandelaar kunt u dit bij ons melden tijdens de behandeling. Mocht de klacht niet op een voor u bevredigende wijze opgelost kunnen worden, dan kunt u zich wenden tot een collega binnen de praktijk om te bemiddelen.
 
Mocht u daar samen niet uitkomen dan kunt u zich wenden tot de LVVP.
 
Gegevens LVVP:
Klachtencommissie LVVP
t.a.v. mr. N. van den Burg
Postbus 13086
3507 LB Utrecht
 
https://www.lvvp.info/over-de-lvvp/lidmaatschap/klachtenregeling-voor-clienten

atalanta psychotherapie praktijk
Joh. Verhulststraat 96 (1 hoog)
1071 NK Amsterdam

atalanta psychotherapie praktijk
Joh. Verhulststraat 96 (1 hoog)
1071 NK Amsterdam