Wat zijn de kosten?

Cliënten die verzekerd zijn bij Menzis en de verzekeringen die daar onder vallen, kunnen voor het jaar 2018 niet meer vergoed worden bij Corine Steiner.

KOSTEN
De vergoeding van de GGZ is ondergebracht in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet.
Bij de behandeling is er een duidelijk onderscheid tussen eerstelijns psychologische hulp (BGGGZ) en psychotherapie (SGGZ).

BGGGZ: is kortdurend (gemiddeld 5 tot 12 sessies). De behandeling is gericht op het verminderen van en het leren omgaan met de klachten. De behandeldoelen worden gesteld vanuit de aanmeldingsklachten en de hulpvraag.

SGGZ
: voor een behandeling die valt binnen de gespecialiseerde GGZ geldt dat deze in principe onbeperkt vergoed wordt vanuit de basisverzekering en gedeclareerd wordt in een zogenaamde Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Hierbij gaat het om meer complexe problematiek en is de behandeling meer gericht op inzicht in eigen functioneren en op de persoonlijkheid van de cliënt. Voor behandelingen die langer dan een jaar duren, geldt dat na één jaar een factuur aan uw zorgverzekeraar of aan uzelf wordt gestuurd. Daarna wordt een nieuwe DBC geopend. Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Afhankelijk van uw polis (natura of restitutie) en het al dan niet gecontracteerd zijn van uw behandelaar door uw zorgverzekering, ontvangt u een gehele of gedeeltelijke vergoeding voor uw behandeling binnen de Generalistische Basis-GGZ of de Specialistische GGZ.

Verhindering/annuleren afspraak:
Niet nagekomen afspraken kunnen wij niet bij uw zorgverzekeraar declareren. Daarom dienen afspraken minimaal 24-uur voor de dag van de volgende afspraak te worden afgezegd. Voor niet of te laat afgezegde afspraken wordt een bedrag van € 60 euro in rekening gebracht.

Opgelet: De kosten voor een behandeling binnen de GGZ vallen onder het eigen risico. 
Het wettelijk eigen risico voor 2016 is vastgesteld op 385euro.

Vergoeding partner- relatietherapie
Voor relatietherapie bestaat geen vergoeding meer vanuit de basisverzekering sinds januari 2013 omdat deze vorm van therapie niet onder de Generalistische Basis GZZ valt. Alleen als de relatietherapie onderdeel is van de behandeling van een psychische stoornis van beiden of 1 van de twee, vergoedt de basisverzekering de relatietherapie.
Een klein aantal aanvullende zorgverzekeringen biedt een vergoeding voor relatietherapie. Je krijgt dan vaak 4 zittingen vergoed met een maximumbedrag van 60 euro per zitting.
Weer andere aanvullende zorgverzekeringen vergoeden de kosten van relatietherapie (deels) als psychologische hulpverlening onder alternatieve geneeswijzen.

Indien u niet in aanmerking komt voor vergoeding via de zorgverzekeraar,
bedragen de kosten voor een consult relatietherapie circa 140 euro per 75 min. Dit is inclusief voorbereiding en interne verslaglegging achteraf. Bij de start van een therapie (2 x intake gesprek en adviesgesprek) zal er 1 uur extra in rekening worden gebracht (94 euro) ivm verslaglegging. Indien twee therapeuten samen werken bij een PRT, wat meestal gebeurt, bedraagt het tarief 120 euro per 75 minuten per therapeut, dus 240 euro per 75 minuten voor de PRT sessie.atalanta psychotherapie praktijk
Joh. Verhulststraat 96 (1 hoog)
1071 NK Amsterdam

atalanta psychotherapie praktijk
Joh. Verhulststraat 96 (1 hoog)
1071 NK Amsterdam