Marcel Prins

Sinds 1985 ben ik werkzaam in de geestelijke gezondheids­zorg; aanvankelijk als psychomotorisch therapeut, later als psychotherapeut en Pesso psychotherapeut. Hierbij heb ik gewerkt in de dagbehandeling van jongvolwassenen, vol­wassenen en ouderen bij verschillende GGZ instellingen.

Sinds 2000 werk ik parttime als zelfstandig gevestigd psycho­therapeut, naast mijn werk in de dagbehandeling voor oorlogsgetroffenen en/of hun familieleden.
Naast individuele therapie, partner- en relatietherapie, geef ik wekelijks groepstherapie volgens de Pesso- methode en een maandelijkse weekendgroep volgens de Pesso-methode.

Ik ben zowel cognitief, psycho-analytisch, systemisch als lichaamsgericht opgeleid. Dit betekent dat gedurende de therapie naast praten over problemen, ook het voelen, stil staan bij gevoelens centraal staat. Ook besteed ik aandacht aan de context waarbinnen problemen ontstaan. Veel mensen kunnen prima praten over hun problemen, maar raken de kern niet. Mijn ervaring is dat door de combinatie van verbale en non-verbale technieken je snel bij de kern van het probleem komt, waardoor er ruimte komt voor rouw en nieuwe perspectieven.

Registratie
BIG geregistreerd als psychotherapeut
Lid LVVP en Pesso-vereniging

Opleiding
▘Psychomotorisch therapeut (1980-1986), faculteit Bewegings-wetenschappen en Psychologie, UVA en VU Amsterdam.
▘Psychotherapeut/systeemtherapeut (1995-2000), opleiding bij RINO.
▘Pessopsychotherapie opleiding, opleiding bij Vereniging voor Pessotherapie (2001-2006), een lichaamsgerichte psychotherapie methode, waarbij het ervaren centraal staat.
▘EMDR methode, (2006 deel 1, 2014 deel 2), Vereniging voor EMDR, een effectieve kortdurende methode gericht op traumaverwerking.
▘Schematherapie (2008, deel 1, 2015 deel 2), een cognitieve manier van werken om patronen te doorbreken.
▘EFT, emotion focused therapy, (2010, deel 1, 2014 deel 2), nieuwe methode t.b.v. doorbreken van realtieproblemen d.m.v. relatie-therapie.

website: www.prinspsychotherapie.nl

Psychotherapie

U kunt bij ons terecht voor verschillende vormen van psychotherapie.

Groepstherapie:

Groepstherapie is therapie in groepsverband van ongeveer 8 deelnemers

Partnerrelatietherapie

Kenmerkend voor deze vorm van therapie is dat partners samen in therapie zijn.

Coaching

Wij geven coaching op basis van onze psychotherapie kwaliteiten.

Trainingen

Wij geven verschillende trainingen houd onze website in de gaten

Inschrijven Corine

Op dit moment is er nog plek in de kortdurende schemagerichte psychotherapiegroep die start in januari. Er is wel een wachtlijst voor individuele en relatietherapie. 

Voor andere psychotherapeuten zie: www.lvvp.info of www.schematherapie.nl/register. Ook kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling.

Inschrijven bij Anja

Op dit moment is er geen plek voor psychotherapie. Er is een stop op mijn wachtlijst. 

Voor het zoeken van een andere therapeut zie o.a:  www.lvvp.info of www.schematherapie.nl/register.
Ook kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling.
Er komt regelmatig plek vrij in één van de psychotherapiegroepen, voor informatie kunt u contact opnemen met Anja van Leeuwen

Inschrijven bij Anke

Helaas kan ik voorlopig geen nieuwe mensen meer aannemen of op de wachtlijst plaatsen.

Voor het zoeken van een andere therapeut zie o.a:  www.lvvp.info of www.schematherapie.nl/register.
Ook kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling.