Module werken met de Gezonde volwassene

Wat
Ieder mens wordt in zijn leven geconfronteerd met pijn, ziekte en verlies. Een kind bij wie voldoende is tegemoet gekomen aan basisbehoeften voelt zelfvertrouwen, vermogen om te verdragen en empathie voor zichzelf en de ander. Deze vorm van gezondheid geeft een buffer tegen stress van het leven. Deze buffer is vaak afwezig bij mensen bij wie verwaarlozing en traumatisering van de basisbehoeften aan de orde is geweest. Deze module richt zich op het ontwikkelen van die buffer, van het vergroten en verstevigen van de gezonde volwassene in contact met jezelf en met de ander. We gaan vooral praktisch aan de slag en gebruiken technieken uit de schematherapie en technieken en oefeningen uit de positieve psychologie.

Voor wie
De module gezonde volwassene is bedoeld voor mensen die eerder (schema)psychotherapie hebben gevolgd. Heb je behoefte aan het ontwikkelen of het verstevigen van je welbevinden, je veerkracht vergroten en verbeteren van een gezonde relatie met jezelf en de ander dan is deze therapie mogelijk iets voor jou.

Wanneer:
8 bijeenkomsten van anderhalf uur op de maandag van half 5 tot 18.00 uur.

14 oktober 2019
28 oktober
11 november
25 november
9 december
16 december
24 december Kerstvakantie
31 december Kerstvakantie
06 januari
13 januari

Waar
Praktijk Atalanta, Johannes Verhulststraat 96/I, 1071 NK Amsterdam

Literatuur
Werkboek Module schematherapie en de Gezonde volwassene, Jenny Broersen en Anne-Marie Claassen, Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 978 90 368 2273 2

Kosten
Met een verwijzing van de huisarts voor de Gespecialiseerde GGZ wordt deze behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Deze behandeling komt wel in mindering van uw wettelijk verplichte eigen risico. Op onze website kunt u zien met welke zorgverzekeraars wij contracten hebben.

Psychotherapeuten:
Corine Steiner, tel: 020-6754365
Anja van Leeuwen, tel: 020-6757807

Psychotherapie

U kunt bij ons terecht voor verschillende vormen van psychotherapie.

Groepstherapie:

Groepstherapie is therapie in groepsverband van ongeveer 8 deelnemers

Partnerrelatietherapie

Kenmerkend voor deze vorm van therapie is dat partners samen in therapie zijn.

Coaching

Wij geven coaching op basis van onze psychotherapie kwaliteiten.

Trainingen

Wij geven verschillende trainingen houd onze website in de gaten

Inschrijven Corine

Op dit moment is er nog plek in de kortdurende schemagerichte psychotherapiegroep die start in januari. Er is wel een wachtlijst voor individuele en relatietherapie. 

Voor andere psychotherapeuten zie: www.lvvp.info of www.schematherapie.nl/register. Ook kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling.

Inschrijven bij Anja

Op dit moment is er geen plek voor psychotherapie. Er is een stop op mijn wachtlijst. 

Voor het zoeken van een andere therapeut zie o.a:  www.lvvp.info of www.schematherapie.nl/register.
Ook kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling.
Er komt regelmatig plek vrij in één van de psychotherapiegroepen, voor informatie kunt u contact opnemen met Anja van Leeuwen

Inschrijven bij Anke

Helaas kan ik voorlopig geen nieuwe mensen meer aannemen of op de wachtlijst plaatsen.

Voor het zoeken van een andere therapeut zie o.a:  www.lvvp.info of www.schematherapie.nl/register.
Ook kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling.