Mw. Anke Bakker

Mw. Anke Bakker

klinisch psycholoog-psychotherapeut , relatie- en gezinstherapeut en seksuoloog

abakker@praktijkatalanta.nl
Tel: 020-4703778

Mw. Anja van Leeuwen

Mw. Anja van Leeuwen

psychotherapeut, groepstherapeut, psychodramaturg, EMDR Europe practioner

avleeuwen@praktijkatalanta.nl
Tel: 020-6757807

Mw. Corine Steiner – de Boer

Mw. Corine Steiner – de Boer

Gz-psycholoog-psychotherapeut, relatie- & gezinstherapeut, coach

csteiner@praktijkatalanta.nl
Tel: 020-6754365

Samenwerking met :

Dhr. Marcel Prins

psychotherapeut, Pessotherapeut, psychomotorisch therapeut en bewegingswetenschapper
e-mail: prinspsychotherapie@gmail.com
website: www.prinspsychotherapie.nl

Mw. Anne Kat

GZ-psycholoog, psychotherapeut
e-mail: anne@praktijkkat.nl
Website: www.praktijkkat.nl

Mw. Saskia Doggen:

(psycho-)dramatherapeut en coach, werkzaam bij Ingeest.
e-mail: psychodramatherapiepraktijkdoggen@xs4all.nl

 

Mw. Florien van Benten

Organisatie coach en trainer
e-mail: groei@gdc.nu
Website: www.gdc.nu

Overige informatie

Praktijk Atalanta volgt het reglement van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten). Voor informatie over wet- en regelgeving, waaronder beroepscode, Wet Op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WBGO), Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Klachtenregeling zie de website van de LVVP. De praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut (in te zien bij de verschillende behandelaren)

Psychotherapie

U kunt bij ons terecht voor verschillende vormen van psychotherapie.

Groepstherapie:

Groepstherapie is therapie in groepsverband van ongeveer 8 deelnemers

Partnerrelatietherapie

Kenmerkend voor deze vorm van therapie is dat partners samen in therapie zijn.

Trainingen

Wij geven verschillende trainingen houd onze website in de gaten