Partnerrelatietherapie

Partnerrelatietherapie is een specifieke vorm van psychotherapie. Kenmerkend voor deze vorm van therapie is dat partners samen in therapie zijn. In de therapie staan de problemen in de interactie van beide betrokkenen centraal. De partners kunnen zich meer bewust worden van de verschillende belevingen en de onderlinge reacties op elkaar en leren begrijpen welke invloed zij op elkaar en anderen hebben. De tijd tussen de sessies wordt gebruikt om te oefenen met elkaar. Wij werken in onze praktijk regelmatig met de EFT methode (www.eft.nl) maar ook kunnen we de schematherapie of andere methoden inzetten bij relaties van andere methoden waar nodig.

Vergoeding partnerrelatietherapie

Voor partnerrelatietherapie bestaat sinds januari 2013 geen vergoeding meer vanuit de basisverzekering. Een klein aantal aanvullende zorgverzekeringen biedt wel een vergoeding voor relatietherapie. U krijgt dan vaak 4 zittingen vergoed met een bepaald maximumbedrag per zitting.
Weer andere aanvullende zorgverzekeringen vergoeden de kosten van relatietherapie (deels) als psychologische hulpverlening onder alternatieve geneeswijzen. Wij adviseren u om dit na te vragen bij uw zorgverzekeraar.

Indien u niet in aanmerking komt voor vergoeding via de zorgverzekeraar, bedragen de kosten voor een consult relatietherapie 160 euro per 75 minuten. Dit is inclusief voorbereiding en interne verslaglegging achteraf. Bij de start van een therapie (2 x intakegesprek en adviesgesprek) zal er 1 uur extra in rekening worden gebracht (94 euro) ivm verslaglegging. Indien twee therapeuten samenwerken bij een PRT, wat regelmatig gebeurt, bedraagt het tarief 140 euro per 75 minuten per therapeut, dus 280 euro per 75 minuten voor de PRT sessie.

Psychotherapie

U kunt bij ons terecht voor verschillende vormen van psychotherapie.

Groepstherapie:

Groepstherapie is therapie in groepsverband van ongeveer 8 deelnemers

Partnerrelatietherapie

Kenmerkend voor deze vorm van therapie is dat partners samen in therapie zijn.

Coaching

Wij geven coaching op basis van onze psychotherapie kwaliteiten.

Trainingen

Wij geven verschillende trainingen houd onze website in de gaten