Partnerrelatietherapie

Partnerrelatietherapie is een specifieke vorm van psychotherapie. Kenmerkend voor deze vorm van therapie is dat partners samen in therapie zijn. In de therapie staan de problemen in de interactie van beide betrokkenen centraal. De partners kunnen zich meer bewust worden van de verschillende belevingen en de onderlinge reacties op elkaar en leren begrijpen welke invloed zij op elkaar en anderen hebben. De tijd tussen de sessies wordt gebruikt om te oefenen met elkaar. Wij werken in onze praktijk regelmatig met de EFT methode (www.eft.nl) maar ook kunnen we de schematherapie of andere methoden inzetten bij relaties van andere methoden waar nodig.

Vergoeding partnerrelatietherapie

Voor partnerrelatietherapie bestaat geen vergoeding vanuit de basisverzekering. Een klein aantal aanvullende zorgverzekeringen biedt wel een vergoeding voor relatietherapie. U krijgt dan vaak 4 zittingen vergoed met een bepaald maximumbedrag per zitting. Wij adviseren u om dit na te vragen bij uw zorgverzekeraar.
Kosten voor een consult relatietherapie bedraagt 160 euro per 60 minuten.
Dit is inclusief voorbereiding en verslaglegging.
Bij relatietherapie met twee therapeuten bedraagt het tarief 300 euro per 60 minuten voor de gehele sessie.

Psychotherapie

U kunt bij ons terecht voor verschillende vormen van psychotherapie.

Groepstherapie:

Groepstherapie is therapie in groepsverband van ongeveer 8 deelnemers

Partnerrelatietherapie

Kenmerkend voor deze vorm van therapie is dat partners samen in therapie zijn.

Trainingen

Wij geven verschillende trainingen.
Houd onze website in de gaten.