Wat is groepstherapie?

Groepstherapie is therapie in groepsverband met een beperkt aantal deelnemers, meestal 8, die samen met twee groepstherapeuten een therapiegroep vormt, die eens in de week bij elkaar komt. Tijdens de bijeenkomst bespreken de groepsleden belangrijke onderwerpen met elkaar onder begeleiding van de therapeuten.

Groepspsychotherapie is een proces dat geleidelijk verloopt, net als andere therapieën. Een voordeel van deze vorm van therapie is dat men allemaal in hetzelfde schuitje zit ook al zijn de problemen waarvoor men komt vaak verschillend.

In een therapiegroep gebeuren dingen in het contact met anderen, die vergelijkbaar zijn met het gewone leven buiten de therapie. Mensen zeggen dingen en doen dingen die anderen beïnvloeden en waarbij gevoelens van herkenning, boosheid, verdriet of genegenheid kunnen ontstaan. Omdat alle deelnemers hun eigen persoonlijkheid, levensgeschiedenis en problemen meebrengen, reageren zij ieder op een eigen specifieke wijze op de ander hetgeen voor iedereen een zeer actief en leerzaam proces kan zijn. In een groep kan men dingen van elkaar leren, een voorbeeld voor elkaar zijn en iets betekenen voor anderen. Een therapiegroep kan dan veel bieden door het samenspel van de vele interacties die ontstaan. Tijdens de bijeenkomsten is er afwisselend aandacht voor de afzonderlijke deelnemers. De ene keer zal de een meer aan bod komen, de andere keer de ander.

Ook al kom je zelf niet aan bod dan is er toch vaak herkenning bij de problemen van anderen. www.groepspsychotherapie.nl


Onze groepen zijn gebaseerd op de schematherapie.

We bieden

een kortdurende schemagroepstherapie

(download folder) en

een (vervolg) schema-oefengroep

(download folder).

atalanta psychotherapie praktijk
Joh. Verhulststraat 96 (1 hoog)
1071 NK Amsterdam

atalanta psychotherapie praktijk
Joh. Verhulststraat 96 (1 hoog)
1071 NK Amsterdam