Wat is pessopsychotherapie?

Pesso-psychotherapie is een individuele, lichaamsgerichte therapie in een groep. Een ervaringsgerichte werkwijze en psychodynamische uitgangspunten komen in deze therapie bijeen. Centraal staat een veilig therapeutisch klimaat waarin de cliënt zijn/haar klachten en problemen kan onderzoeken en de wens tot verandering vorm kan geven.

Om de beurt krijgt een cliënt/groepslid een vastgestelde individuele werktijd. De andere groepsleden zijn dan beschikbaar om op verzoek van het groepslid dat centraal staat belangrijke personen uit het verleden of het heden van dit groepslid te vertegenwoordigen. Dit wordt "accommodatie" genoemd.

De groepsleden die een rol op zich nemen bieden op symbolische wijze de passende reactie op lichamelijke uitingen en emoties van het groepslid dat centraal staat.

De oorspronkelijke situatie met onopgeloste conflicten kan daardoor worden uitgespeeld en herbeleefd. Tevens kan het groepslid dat centraal staat nieuwe ervaringen opdoen die nauwkeurig passen bij wat hij of zij nodig heeft.

De andere groepsleden krijgen na afloop van een individuele werktijd van een groepslid de gelegenheid om te verwoorden wat ze hebben meebeleefd.

Een groep bestaat uit ongeveer 8 deelnemers (m/v) en therapeut. De groep komt eenmaal per week bij elkaar. Een nieuw gevormde groep en nieuwe deelnemers aan een bestaande groep worden door middel van oefeningen op de werkwijze voorbereid. Deze oefeningen helpen de groepsleden gevoelig en bewust te worden voor het eigen lichamelijk ervaren. 

atalanta psychotherapie praktijk
Joh. Verhulststraat 96 (1 hoog)
1071 NK Amsterdam

atalanta psychotherapie praktijk
Joh. Verhulststraat 96 (1 hoog)
1071 NK Amsterdam