Wat is Psychodrama

Psychodrama is een actiegerichte psychotherapeutische methodiek. De kern van psychodrama ligt in het uitbeelden en uitspelen van gebeurtenissen, relaties, herinneringen, fantasieën en dromen uit iemands leven, in plaats van erover praten. Het is een manier om in het “hier-en-nu” te ervaren en waar te nemen wat er in uw leven plaatsvindt of vroeger heeft plaatsgevonden of wat in de toekomst wenselijk is. Er is aandacht voor gevoelens, gedachten en emoties om gewenste gedragsverandering op gang te brengen. Hierbij wordt zowel verbaal als non-verbale communicatie gebruikt.

Voor wie?
Psychodrama is bedoeld voor mensen die last hebben van psychische klachten van uiteenlopende aard. Waaronder terugkerende depressieve klachten, angst of persoonlijkheidsproblematiek waardoor men steeds hinder ervaart in het contact met anderen. Ook mensen die al eerder gesprekstherapie hebben gevolgd en op zoek zijn naar een therapievorm waarin het ervaren meer centraal staat is psychodrama een mooie, effectieve aanvulling.

Download hier de folder: Folder Psychodrama

atalanta psychotherapie praktijk
Joh. Verhulststraat 96 (1 hoog)
1071 NK Amsterdam

atalanta psychotherapie praktijk
Joh. Verhulststraat 96 (1 hoog)
1071 NK Amsterdam