Zorgvisie

In onze praktijk bieden we procesgerichte psychotherapie die valt onder “de gespecialiseerde GGZ”, deze zorg is voor mensen met complexe en al langer bestaande problematiek die vaak op meer dan één levensgebied spelen.

Wij bieden zorg op maat en maken naast de wetenschappelijke psychotherapievormen gebruik van aanvullende vormen van therapie zoals psychodrama, compassietherapie en het gedachtengoed van de Three Principles. We zien het therapeutisch proces als een proces dat we samen doen en verwachten daarin zelfwerkzaamheid van de patiënt. We hebben oog voor de sterke en gezonde kanten van mensen en streven naar zelfredzaamheid en richten ons op terugvalpreventie. Indien mensen het willen en aankunnen adviseren wij als onderdeel van de behandeling om deel te nemen aan groepstherapie, omdat er een grote kracht uitgaat van groepen. De groep weerspiegelt het echte leven en worden problemen zichtbaar en bewerkbaar. Het rendement van groepstherapie is soms groter dan die van individuele therapie of biedt aanknopingspunten voor de individuele therapie. 

Psychotherapie

U kunt bij ons terecht voor verschillende vormen van psychotherapie.

Groepstherapie:

Groepstherapie is therapie in groepsverband van ongeveer 8 deelnemers

Partnerrelatietherapie

Kenmerkend voor deze vorm van therapie is dat partners samen in therapie zijn.

Trainingen

Wij geven verschillende trainingen.
Houd onze website in de gaten.