Vergoeding

Psychotherapie wordt in principe vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. De kosten van een behandeling vallen onder het wettelijk eigen risico. Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een gerichte verwijzing voor de Specialistische GGZ van de huisarts noodzakelijk.

Zorgprestatiemodel (ZPM)

Vanaf 1 januari 2022 is er een nieuwe bekostiging van de GGZ: het zorgprestatiemodel. In het zorgprestatiemodel worden behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse consulten. De zorg die u krijgt verandert niet. U krijgt nu regelmatiger (waarschijnlijk maandelijks) een rekening te zien, waarop u kunt zien wie u heeft gesproken en hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht.
Voor meer informatie over het zorgprestatiemodel verwijzen u naar klik hier.

Contracten:

Wij hebben contracten bij bijna alle zorgverzekeraars, maar er zijn enkele uitzonderingen, deze vindt u onderaan deze pagina en daar kunt u ook zien voor welke zorgverzekeringen voor dat jaar per behandelaar “de plafonds” al zijn bereikt.

Veel verzekeringsmaatschappijen hanteren een budgetplafond. Dit betekent, dat wij gaandeweg het jaar patiënten van enkele maatschappijen niet meer in dat jaar kunnen aannemen. U krijgt bij aanmelding te horen voor welke therapeut en welke zorgverzekering dat geldt.

Geen contracten:

Wanneer een behandelaar geen contract heeft met uw zorgverzekeraar wordt er nog steeds een groot deel vergoed. Het restant zal u zelf moeten betalen.
Corine Steiner heeft geen contract met de zorgkoepels Menzis en CZ (Ohra/Delta Lloyd) en de maatschappijen c.q. labels die hieronder vallen.
Dat betekent dat u, wanneer u bij deze maatschappijen een verzekering heeft, eerst zelf de rekening van de psychotherapeut krijgt. Wij hanteren de tarieven van het NzA klik hier. Vervolgens stuurt u deze door naar de verzekering. U krijgt dan, afhankelijk van de door u gekozen polis, een deel (tussen de 60%-100%) vergoed, waarna u de rekening aan de psychotherapeut kan betalen.
Hoeveel % u vergoed krijgt, hangt dus van uw polis en zorgverzekeraar af. Als u een volledige restitutiepolis heeft (let op: dit dient een “zuivere” restitutiepolis te zijn), krijgt u het marktconforme tarief volledig vergoed. Wij raden u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om hier goed over te worden geïnformeerd.

Verhindering/annuleren afspraak:

Gemiste afspraken kunnen wij niet bij uw zorgverzekeraar declareren. Indien u niet op de afgesproken afspraak verschijnt of binnen 24-uur voor de geplande afspraak heeft afgezegd, wordt een tarief van 65,00 euro in rekening gebracht.

Niet verzekerde zorg/zelfbetalers

Voor behandelingen die niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar of als u de sessie zelf wilt betalen, is het tarief € 117, 33 per gesprek (45 min directe tijd en 15 min verslaglegging).

Vergoeding partnerrelatietherapie

Voor partnerrelatietherapie bestaat geen vergoeding vanuit de basisverzekering. Een klein aantal aanvullende zorgverzekeringen biedt wel een vergoeding voor relatietherapie. U krijgt dan vaak 4 zittingen vergoed met een bepaald maximumbedrag per zitting. Wij adviseren u om dit na te vragen bij uw zorgverzekeraar.
Kosten voor een consult relatietherapie bedraagt 160 euro per 60 minuten.
Dit is inclusief voorbereiding en verslaglegging.
Bij relatietherapie met twee therapeuten bedraagt het tarief 300 euro per 60 minuten voor de gehele sessie.

De kosten voor supervisie/leertherapie individueel:

45 minuten:100 euro
60 minuten:125 euro
90 minuten:200 euro

Psychotherapie

U kunt bij ons terecht voor verschillende vormen van psychotherapie.

Groepstherapie:

Groepstherapie is therapie in groepsverband van ongeveer 8 deelnemers

Partnerrelatietherapie

Kenmerkend voor deze vorm van therapie is dat partners samen in therapie zijn.

Coaching

Wij geven coaching op basis van onze psychotherapie kwaliteiten.

Trainingen

Wij geven verschillende trainingen houd onze website in de gaten