Vergoeding

Psychotherapie wordt in principe vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. De kosten van een behandeling vallen onder het wettelijk eigen risico.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een gerichte verwijzing (Basis GGZ of Specialistische GGZ) van de huisarts noodzakelijk.

Vergoedingssystematiek

Voor psychotherapie is de zogeheten DBC-systematiek van kracht. DBC staat voor diagnose behandelcombinatie.

De rekening voor de therapie wordt pas uitgeschreven aan het einde van een zogeheten diagnose behandel combinatie (DBC); dat wil zeggen aan het eind van een behandeling als deze korter dan een jaar duurt of na het verstrijken van een kalenderjaar. Afhankelijk van de hoeveelheid opgetelde behandel- en overhead minuten valt de DBC in een bepaalde prijscategorie. Er is dus geen tarief per zitting. Pas bij afronding wordt duidelijk hoeveel behandelminuten aan direct contact en overhead er zijn geweest en in welke tariefgroep de DBC dan valt.

Contracten:

Wij hebben contracten bij bijna alle zorgverzekeraars, maar er zijn enkele uitzonderingen, deze vindt u onderaan deze pagina en daar kunt u ook zien voor welke zorgverzekeringen voor dat jaar per behandelaar  “de plafonds” al zijn bereikt.

Geen contracten:

Corine Steiner heeft geen contract met de zorgkoepels Menzis, Caresq, DSW, CZ (Ohra, Delta Loyd en Nationale-Nederlanden) en de maatschappijen cq labels die hieronder vallen. Dat betekent bij deze zorgverzekeringen dat u eerst zelf de rekening van de behandeling moet betalen en daarna, afhankelijk van de polisvoorwaarden een deel (50% – 100%) vergoed krijgt.  Wij hanteren de tarieven van het NzA. Hoeveel u daarvan terug krijgt hangt van uw polis en zorgverzekeraar af. Als u een volledige restitutiepolis heeft, krijgt u het marktconforme tarief volledig vergoed. Wij raden u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om hier goed over te worden geïnformeerd.

Verhindering/annuleren afspraak:

Gemiste afspraken kunnen wij niet bij uw zorgverzekeraar declareren. Indien u niet op de afgesproken afspraak verschijnt of binnen 24-uur voor de geplande afspraak heeft afgezegd, wordt een tarief van 65,00 euro in rekening gebracht.

Vergoeding partnerrelatietherapie

Voor partnerrelatietherapie bestaat geen vergoeding meer vanuit de basisverzekering. Een klein aantal aanvullende zorgverzekeringen biedt wel een vergoeding voor relatietherapie. U krijgt dan vaak 4 zittingen vergoed met een bepaald maximumbedrag per zitting.Wij adviseren u om dit na te vragen bij uw zorgverzekeraar.

Kosten voor een consult relatietherapie bedraagt 160 euro per 75 minuten. Dit is inclusief voorbereiding en verslaglegging. Bij de start van een therapie vinden er twee intakegesprekken en een adviesgesprek plaats. In verband met verslaglegging zal er een extra uur in rekening worden gebracht à 100  euro.

Bij relatietherapie met twee therapeuten bedraagt het tarief 280 euro per 75 minuten voor de gehele sessie.

Tot slot willen wij laten weten, dat veel verzekeringsmaatschappijen een budgetplafond hanteren Dit betekent, dat wij gaandeweg het jaar cliënten van enkele maatschappijen niet meer in dat jaar kunnen aannemen. Voor welke therapeut en welke zorgverzekering dit geldt, leest u onderaan de pagina.

Tarieven Coaching

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen Zelfstandigen en coachees die het via hun werkgever laten vergoeden

Zelf betalersWerkgever
Kennismakingsgesprek € 125 per uur145,00 per uur
Individuele coaching€ 125 per uur145,00 per uur
Genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW

De kosten voor supervisie/leertherapie individueel:

45 minuten:90 euro
60 minuten:120 euro
90 minuten:180 euro

Psychotherapie

U kunt bij ons terecht voor verschillende vormen van psychotherapie.

Groepstherapie:

Groepstherapie is therapie in groepsverband van ongeveer 8 deelnemers

Partnerrelatietherapie

Kenmerkend voor deze vorm van therapie is dat partners samen in therapie zijn.

Coaching

Wij geven coaching op basis van onze psychotherapie kwaliteiten.

Trainingen

Wij geven verschillende trainingen houd onze website in de gaten